Халықаралық ынтымақтастық

* материалдар форматта ұсынылған .pdf

Халықаралық ғылыми және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты дамыту мемлекеттік ғылыми-техникалық саясатты жүзеге асырудың негізгі қағидаттары мен бағыттарының сапасында айқындалған. Халықаралық жоба ғылым мен техника саласындағы ынтымақтастықты жүзеге асырудың негізгі құралы болып табылады. Біздің елімізде білім және ғылым саласындағы халықаралық ынтымақтастық Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі және халықаралық шарттар, келісімдер мен конвенциялар негізінде жүзеге асырылады.

Аса қауіпті инфекциялар проблемаларының жаһандылығы ғылыми зерттеулердегі интеграциялық процестердің қуатты мотивациясы болды және болып қала береді. Қоздырғыштар мен олардың тасымалдаушылары мемлекеттік шекараны танымайды. Көлік коммуникацияларының дамуы инфекциялық аурулардың, оның ішінде аса қауіпті инфекциялардың өте тез таралу мүмкіндігіне алып келді. Олармен күресу барлық елдердің дәрігерлері мен ғалымдарының бірлескен күшімен ғана мүмкін болады. Сондықтан АҚҰҒО ғалымдары ақи мәселелерімен айналысатын ғылыми-зерттеу орталықтарымен әлемнің көптеген елдерінде тығыз ғылыми байланыстар орнатқан: Америка Құрама Штаттары, Франция, Ұлыбритания, Канада, Норвегия,Дания, Финляндия, Испания және Моңғолия. ТМД ғылыми орталықтарымен ынтымақтастықты сақтауға ерекше мән беріледі.

ӘҚҰҒО халықаралық ынтымақтастығы