20.09.2023

ISO 9001:2015 және ISO 35001:2019 МС сәйкестігіне сертификаттау және сыртқы қадағалау аудиттерден өту туралы ақпарат

Масғұт Айқымбаев атындағы аса қауіпті инфекциялар Ұлттық ғылыми орталығының орталық референттік зертханасы ISO 35001:2019 «Зертханалар мен басқа да байланысты ұйымдар үшін биотәуекелділікті басқару» халықаралық стандартының талаптарына сәйкестігіне ресертификациялық сыртқы аудиттен сәтті өтті.  Сертификаттау жөніндегі органның

30.07.2023 ж. шешімі – 29.07.2026 ж. дейінгі мерзімге сәйкестік сертификатын ұсыну. Растайтын құжаттар алынды. Сертификаттау жөніндегі орган-Global certifik компаниясы.

Сондай-ақ Орталық референттік зертхана ISO 9001:2015 халықаралық сапа стандартының талаптарына сәйкестігіне қадағалау аудитінен сәтті өтті. Сертификаттау органының шешімі – ISO 9001:2015 талаптарына сәйкестік сертификатының қолданылуын 19.08.2024 жылға дейін ұзарту. Растайтын құжаттар алынды.

Бұл ретте халықаралық аудиторлар ұйымның бағдарланған менеджментінің жоғары тиімділігін атап өтеді, бұл ұлттық нарықта үздік болуға және өз саласындағы ең жоғары сапамен келісімшарттарды орындайтын жетекші ұйым ретінде шетелдік нарықтарда орналасуға мүмкіндік береді.