20.09.2023

Сыртқы қадағалау аудитінен өту туралы ақпарат

Масғұт Айқымбаев атындағы аса қауіпті инфекциялар Ұлттық ғылыми орталығының орталық референттік зертханасы ISO 27001:2013 «Ақпараттық технологиялар – қорғау әдістері – ақпараттық қауіпсіздік менеджменті жүйелері – талаптар»халықаралық стандартының талаптарына сәйкестігіне сыртқы қадағалау аудитінен сәтті өтті. Сертификаттау органының шешімі-сертификаттың қолданылу мерзімін 2024 жылдың сәуіріне дейін ұзарту. Сертификаттау органы-Bureau Veritas компаниясы.